Проверка здоровья (пакеты CHECK UP)

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Tiroid USG Tiroid hastalıkları tanısında kullanılır.

 

Kardiyolojik İncelemeler

Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Eko Doppler + Renkli + Mmode + Bmode  

 

Laboratuvar İncelemeleri

Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Kan Grubu Kan grubunun belirlenmesinde kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığının) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Tokluk Kan Şekeri  
Hemoglobin A1C  
HOMA-R Homa indeksi, İnsülin direncinin tespitinde kullanılır.
AST (SGOT) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Kreatinin
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Total Protein Nutrisyonel durumun değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
Sodyum Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)  
Vit B 12  
Folat Damarlardaki tıkanıklıkların araştırılmasında kullanılır.
Ferritin Koroner ateroskleroz ve inme riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Mikro Albümin, Spot İdrar  
HsCRP, Yüksek Duyarlılık Kardiovasküler risk profilini belirlemede kullanılır
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FT4  
HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Anti HBs
ANTİ-HCV Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
HepatitC IgG  
ANTİ-HIV AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
CA 125 Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CA 19-9
CA 72-4  
CEA  
Beta HCG  
Alfa Feto Protein  

 

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Üroloji Muayene
Kardioloji Muayene
Göz Muayenesi ve Göz Tansiyonu Ölçümü